Maj 16, 2016 / Autor: Kinga Aneta Sroczyńska

13 maja 2016 roku w Galerii Sztuki Współczesnej miał miejsce wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystycznego „OTWARTE”.

Wystawa jest prezentacją twórczości siedemnaściorga artystów ze środowiska toruńskiego, skupionych w Stowarzyszeniu Artystycznym „OTWARTE”.

„OTWARTE” – zarówno nazwa stowarzyszenia jak i tytuł wystawy, oznacza wielorakość postaw twórczych prezentowanych tu artystów. Postawy te daleko wykraczają poza nurt sztuki kuratorskiej, dając ciekawy obraz tego, jak sztuka może patrzeć na teraźniejszość, nie zapominając o perspektywie tradycji.

Wystawa będzie trwać do 5 czerwca 2016 roku.

 

Foto. Radosław Wiankowski