Lis 14, 2017 / Autor: Kinga Aneta Sroczyńska

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim- 14 listopada 2017 roku.

Duże utrudnienia w Wydziale Komunikacji. Są problemy z działaniem systemu CEPIK 2.0.

Od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPIK 2.0. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji – taka informacja widnieje na stronie NA STRONIE

W związku z tym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, ale także w wielu innych urzędach w Polsce, występują problemy związane z realizacją procedury rejestracji pojazdów. System ma przerwy w działaniu albo całkowicie się wyłącza – informują urzędnicy. To znacznie utrudnia, lub wręcz uniemożliwia obsługę klientów Wydziału Komunikacji w UM Włocławek.

Są to problemy niezależne od ratusza, spowodowane zewnętrznymi perturbacjami.

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, mamy nadzieję, że wkrótce system zacznie działać sprawnie.

Pod patronatem Prezydenta Włocławka. Forum Organizacji Pozarządowych.

Jutro w Centrum Kultury Browar B. odbędzie się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego.

Forum ma charakter największego święta organizacji pozarządowych w mieście. Jego celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Włocławka a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Forum służyć będzie promocji działań ngo oraz przedstawieniu sprawozdania z aktywności włocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Forum będzie także okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi uwagami na temat współpracy miasta z III sektorem oraz do skorzystania z ciekawych warsztatów i punktów doradczych.

W tym roku upływa również dwuletnia kadencja MRDPP wybranej podczas forum w 2015 roku – przed uczestnikami tegorocznego forum stanie więc ważne i odpowiedzialne zadanie wskazania swoich przedstawicieli w Radzie Działalności Pożytku Publicznego – tym razem na trzy lata.

Organizatorami Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych są: Gmina Miasto Włocławek, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Pełna informacja na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Słodowo zmieni się nie do poznania. Przetarg ogłoszony.

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza.

W ramach zadania powstanie m.in. nowa infrastruktura, m.in. place zabaw ruchowych, plac zabaw dla dzieci, nowe nawierzchnie drogowe, pergole, ścieżki rowerowe i chodniki.

Przygotowanie terenu na Słodowie obejmie m.in. takie czynności, jak: wzmocnienie skarpy, oczyszczenie zbiorników wodnych z roślinności i namułów, przygotowanie terenu z rozbiórką elementów żelbetowych, z ukształtowaniem i profilowaniem pod zieleń.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 27.11.2017. Na realizację prac wykonawca będzie miał 17 miesięcy.

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych – spotkanie informacyjne.

Dziś w godzinach od 10.00 do 13.30 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Bechiego 2 odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na termomodernizację w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych miasta Włocławek w ramach Pakietu dla Miast Średnich” organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku.

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie  projektów. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie.

Doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawi najważniejsze informacje na temat wymaganego audytu energetycznego budynków oraz najczęściej popełnianych błędów mogących skutkować odrzuceniem wniosku. Zapraszamy do udziału również audytorów, którzy będą przygotowywali dokumenty.

Na spotkanie zaproszony też został przedstawiciel Miasta, aby omówić zasady sporządzania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i możliwości wprowadzenia w nim zmian.

Włocławskie firmy z dotacjami na innowacyjny biznes

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym rozdzielono środki na wdrażanie innowacji w firmach.

Skorzysta 128 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przeznaczą dotacje na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Projekty dotyczą między innymi modernizacji bazy rozwojowej firm, uruchomienia zaawansowanych procesów produkcyjnych oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Suma wsparcia to 168 milionów złotych. Z dotacji skorzystają również włocławscy przedsiębiorcy.

Szczegółowa informacja, wraz z wykazem beneficjentów: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Uczennica z Włocławka laureatką konkursu wiedzy o Władysławie Raczkiewiczu.

Ada Kubielska z Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku (pod opieką nauczyciela – Bożeny Piątkowskiej) zajęła drugie miejsce w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski, konkursie „Władysław Raczkiewicz i jego czasy”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs wpisuje się w obchody ustanowionego przez sejmik województwa Roku Władysława Raczkiewicza (podobną uchwałę podjął Senat RP). Raczkiewicz był uczestnikiem wszystkich najważniejszych wydarzeń II RP od jej narodzin do końca II wojny światowej. Pełnił funkcję Wojewody Pomorskiego i Prezydenta RP na uchodźctwie. Wciąż jest postacią niedocenianą i mało znaną. Jedyny pomnik tego polityka stoi przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Imię Władysława Raczkiewicza nosi także sala obrad sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz jedna z najważniejszych sal w Senacie RP.

Więcej na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Zaprojektują inteligentną instalację elektryczną.

Zespół Szkół Elektrycznych zaplanował do realizacji projekt: „Programowanie i montaż inteligentnych budynków – jakie to proste!”.

W ramach tego przedsięwzięcia, uczniowie chcą stworzyć model inteligentnej instalacji elektrycznej, która może funkcjonować w obiektach budowlanych.

Projekt został zgłoszony do drugiej edycji programu „Uczę się z ANWILEM” ogłoszonego przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Informacja jest opublikowana: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w sobotę – Michelin i Zawiśle.

Kończy się jesienna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym elektrośmieci. Niepotrzebnych, dużych odpadów pozbyli się już mieszkańcy większości włocławskich osiedli.

W sobotę 18 listopada zbiórka obejmie osiedla: Michelin i Zawiśle.

Zbiórka będzie prowadzona w godz. od 6.00 do 15.00.

Pełna informacja na temat jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 

Ważny komunikat dla mikroprzedsiębiorców.

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Szczegóły pod adresem: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Dyżur radnych.

Dziś dyżur będą pełnić radni z okręgu wyborczego Nr 5 (osiedle „Zazamcze”).

Radni pełnią dyżury zgodnie ze swoimi okręgami wyborczymi w każdy wtorek tygodnia, w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju nr 20 (na II piętrze) w budynku „B” Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Tel. kontaktowy 54 414-44-95 lub 414 42 37.

Bieżące informacje o dyżurach radnych są publikowane pod adresem: POD ADRESEM

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor naczelna