Wrz 20, 2017 / Autor: Kinga Aneta Sroczyńska

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim- 20 września 2017r.

Briefing prasowy w ratuszu.

Dziś o 12.45 przed salą 302 ratusza rozpocznie się briefing prasowy poświęcony warsztatom z cyklu: „Zaplanuj swoje miasto”.

Zapraszamy przedstawicieli redakcji.

„Zaplanuj swoje miasto”. Inaugurujemy cykl spotkań z mieszkańcami.

Dziś o godz. 17.00, spotkaniem w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Szkolnej, rozpoczyna się cykl warsztatów z mieszkańcami włocławskich osiedli. Tytuł cyklu brzmi: „Zaplanuj swoje miasto”.

W przypadku tego typu spotkań ważna jest forma spotkania. By umożliwić mieszkańcom twórczą prezentację swoich pomysłów, przedstawienie oczekiwań i wniosków, a także umożliwić czynny udział w kreowaniu przestrzeni własnego miasta, spotkania będą miały charakter warsztatów. Zajęcia mają na celu wypracowanie rozwiązań przestrzennych oraz wskazanie kierunków rozwoju Włocławka w ramach procedury zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”.

Terminarz kolejnych spotkań przedstawia się następująco: 27 września spotkanie dla osiedla Zawiśle w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Willowej. 4 października warsztaty dla Śródmieścia w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Dla osiedli Wschód Mieszkaniowy, Przemysłowy i Rybnica spotkanie zaplanowano 11 października w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej. 18 października zaplanowano spotkanie dla osiedla Południe w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej. Cykl zakończy spotkanie na Zazamczu: 25 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przy ul. Uroczej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: POD ADRESEM

Ruszył nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji, czekamy na propozycje.

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Nabór dotyczy przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub technicznym realizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 1552).

Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 rozpoczął się 18 września 2017 r. i potrwa do 9 października 2017 r.

Proponowane przedsięwzięcia muszą odpowiadać problemom obszaru zidentyfikowanym w „Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka” oraz projekcie „Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka”.

Wypełnione karty, do pobrania ze strony rewitalizacja.wloclawek.eu, można składać w Urzędzie Miasta Włocławek (Biuro Obsługi Mieszkańca) w godzinach jego funkcjonowania, tj. w poniedziałki, środy i czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30 – 14.00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” w godzinach jej funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku 11.00-18.00, w soboty 11.00-16.00 lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: [email protected]

Dodatkowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia karty można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek.

Pytania można kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]   lub dzwoniąc pod numer telefonu: 54 414 44 60 lub 54 414 40 51.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 11.09.2017r. i potrwa do 06.10.2017r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup: – osoby powyżej 50 roku życia, – kobiety, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy mogą otrzymać: – bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł, – szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz., – wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie, – doradztwo biznesowe, – opiekę mentora.

Projekt obejmuje powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński oraz miasta Grudziądz i Włocławek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt pod numerem tel. 883 135 297 oraz o śledzenie informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl

MZUKiD zapowiada remonty chodników i jezdni.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest remont chodników i jezdni na wybranych ulicach Włocławka.

Zgodnie ze specyfikacją, łączna długość jezdni przeznaczonych do remontu wynosi: 60,0 m., długość chodników – 987,0 m. Zadanie podzielono na 5 części. Część nr 1 dotyczy remontu jezdni oraz chodnika (po stronie lewej) ul. Zduńskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Miedzianej, część nr 2 to remont chodnika (po stronie przychodni) ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Okrzei, część nr 3 obejmuje remont chodnika (po stronie przedszkola) ul. Rajskiej na odcinku od ul. Sielskiej na długości 150 m. Ponadto: część nr 4 to remont chodnika (po stronie Biedronki) ul. Żytniej na odcinku od ul. Polnej do wjazdu do Biedronki”, zaś część nr 5 – remont chodnika (po lewej stronie) ul. Wierzbowej i pl. Kolanowszczyzna na odcinku od al. Chopina do ul. Olszowej.

Szczegóły dostępne są pod adresem: POD ADRESEM

Mamy w mieście „Szkoły Zawodowców”.

Serwis kujawsko-pomorskie przypomina, że trwa realizacja marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, skierowanego do uczniów siedemnastu techników z regionu.

Ze wsparcia w ramach projektu korzysta 700 uczniów i 24 nauczycieli z 17 techników, również ze szkół włocławskich, kształcących w zawodach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli tymi dziedzinami, na które region stawia w gospodarce i współdziałającej z nią nauce.

Urząd Marszałkowski realizuje przedsięwzięcie w wspólnie z partnerami: Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi. W gronie szkół biorących udział w projekcie, obecne są włocławskie placówki: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Samochodowych.

Więcej na temat projektu: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Kandydatki do prestiżowych konkursów zgłoszone przez Centrum Organizacji Pozarządowych.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zgłosiło kandydatki do XI edycji „Stalowego Anioła” oraz konkursu „Człowiek bez barier”.

Celem konkursu „Stalowy Anioł” organizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest nagrodzenie osób lub zespołów będących animatorami zmian, prezentujących twórcze podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

WCOPiW zgłosiło do tej nagrody Barbrę Schwarz – wiceprezes Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Eurointegracja”, która w swojej długoletniej działalności stara się z pełnym poświęceniem pracować na rzecz ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Barbara Schwarz swoją postawą kreuje pozytywne wzorce postępowania. Jest organizatorką wielu zajęć: sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych oraz imprez dla osób niepełnosprawnych.

Drugi konkurs – „Człowiek bez barier” – organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i promuje osoby z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność przełamuje stereotypy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Zdaniem Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu idealnie wpisuje się w powyższą charakterystykę Jadwiga Rogacka – sekretarz Brodnickiego Klubu Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”, która swoją postawą i działaniami pokazuje, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem, a jej osoba może być wzorem do naśladowania.

Pełna informacja na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Od czwartku warto spoglądać w niebo.

W dniach 21-24 września 2017 na podwłocławskim lotnisku Kruszyn odbędzie się już siedemnasta edycja Włocławskich Zawody Balonowych.

Organizatorzy liczą, że jak co roku, również i tym razem nad Włocławkiem będzie można zobaczyć przynajmniej około 20-25 balonów.

Aeroklub Włocławski i Włocławek będzie reprezentowało pięciu pilotów: Bartosz Nowakowski – pilot balonu Anwil S.A. Grupa Orlen, Dominik Nowakowski – pilot balonu Anwil S.A. Włocławek, Arkadiusz Iwański – pilot balonu Gaspol Energy, Dariusz Iwański – pilot balonu Gaspol S.A. oraz Paweł Budziszewski.

Zawody te będą szczególne, ponieważ w ramach tegorocznych Włocławskich Zawodów Balonowych planowane jest rozegranie Balonowych Mistrzostw Polski Juniorów 2017.

Szczegóły są dostępne pod adresem: POD ADRESEM

Młodzi pięściarze z Włocławka wystąpią w Mistrzostwach Polski.

09.2017r w Grudziądzu odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików, do których zakwalifikowało się dwóch czternastolatków z Włocławskiego Klubu Bokserskiego Start: Wiktor Karaś – waga 65 kg i Mateusz Bielicki – waga +76 kg.

Mistrzostwa Polski Młodzików odbędą się w listopadzie w Poznaniu.

Amazonka z „Kopernika”.

Uczennica II LO im. Mikołaja Kopernika – Katarzyna Tobiszewska z klasy 2D uzyskała tytuł mistrzyni województwa kujawsko – pomorskiego w skokach przez przeszkody w kategorii junior.

Zawody odbyły się w Klubie Jeździeckim Młyńska Struga w Grabowcu pod Toruniem.

Informacja oraz zdjęcia z mistrzowskich zawodów: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Dzień otwarty we Włocławskiej Kolekcji Miar i Wag.

Nie lada gratkę na najbliższy piątek 23 września zapowiada Centrum Kultury Browar B. Tego dnia w godzinach od 14.00 do 18.00 będzie można bezpłatne zwiedzać Włocławską Kolekcję Miar i Wag.

Ekspozycja znajduje się w siedzibie Browaru B. przy ul. Łęgskiej 28.

Włocławska Kolekcja Miar i Wag jest najbogatszym zbiorem tego typu eksponatów w Europie. Można tu obejrzeć ponad 10 000 miar i wag – od towarowych, kupieckich, po domowe, aptekarskie i jubilerskie pochodzące z okresu od I do XV wieku. Zbiór zawiera także unikalne urządzenia, odważniki oraz XIX-wieczną kasę sklepową.

Informacja o dniu otwartym: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Posiedzenie Komisji Rady Miasta.

Dziś o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Straży Pożarnej we Włocławku przy ul. Płockiej 7a rozpocznie się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

Radni zapoznają się m.in. z informacją o realizacji we Włocławku zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek  w I półroczu 2017 roku oraz informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest POD ADRESEM

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska – redaktor naczelna