Gru 04, 2017 / Autor: Kinga Aneta Sroczyńska

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim- 4 grudnia 2017r.

Wkrótce zmienią się zasady zbierania odpadów.

Wydział Gospodarki Miejskiej informuje, że w przyszłym roku zmienią się zasady zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w domach włocławian. O czym warto pamiętać po 1 lutego 2018 r.?

Obecnie we Włocławku na mieszkańcach ciąży obowiązek selektywnego zbierania odpadów w systemie dwupojemnikowym. Zgodnie z przepisami, trzeba je podzielić przed wyrzuceniem na odpady  ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. „mokre”) oraz pozostałe odpady komunalne (tzw. „suche”).

Wyjątkiem są tu jednak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe czy rozbiórkowe oraz zużyte opony, które należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4.

Dodatkowo na terenie miasta ustawione są ogólnodostępne pojemniki tzw. “gniazda”, do których można wrzucać papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

W 2018 r. włocławianie powinni przygotować się na zmianę zasad zbierania odpadów komunalnych. Wszystko przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z powyższym aktem, na terenie Gminy Miasto Włocławek obowiązywać będzie od 1 lutego 2018r. wymóg selektywnego zbierania 5 frakcji odpadów takich jak: papier, szkło, metal  i tworzywa sztuczne, odpady  ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zmieszane odpady komunalne.

Powyższe frakcje odpadów w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane w pojemnikach i workach o kolorystyce przyporządkowanej danej frakcji: w żółtych workach z napisem “Metale i tworzywa sztuczne” zbierane będą odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Do niebieskich worków z napisem “Papier” będzie trzeba wyrzucać odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Do zielonych worków z napisem “Szkło” zbierane będą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

Warto pamiętać, że dzisiaj używane do odpadów suchych pojemniki koloru zielonego zostaną utrzymane w dotychczasowej kolorystyce i oklejone odpowiednim napisem “Odpady zmieszane” przeznaczone będą do zbierania w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji.

Pojemniki  koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zostaną oklejone napisem “Bio”.

W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorami przyporządkowanymi do poszczególnych frakcji.

Nowe regulacje będą obowiązywać na terenie Włocławka od 1 lutego 2018 r. Od tego dnia selektywna zbiórka odpadów będzie realizowana w miejscu ich wytworzenia. Tym samym zostaną zlikwidowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawione w punktach zbiorczych tzw. „gniazdach” na terenie miasta.

Więcej informacji można znaleźć NA STRONIE

W kasie Urzędu Miasta rusza wypłata stypendium szkolnego.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2017r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbywają się w następujący sposób:

  • dla osób, które podały numer konta bankowego zrealizowano przelewy na wskazany rachunek bankowy do dnia 1 grudnia 2017r.
  • pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 04.12.2017r. do 06.12.2017r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

  • 4 grudnia 2017r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, B, C, D, F, G, H, J.
  • 5 grudnia 2017r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery K, L, Ł, M, N, O,
  • 6 grudnia 2017r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery P, R, S, Ś, T, W, Z, Ż.

Zmieniają się godziny kursowania „jedynki”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że od dziś zmianie ulegają godziny kursowania linii nr 1.

Zmiana ta jest spowodowana remontem na moście im. Edwarda Śmigłego-Rydza.

Szczegółowy rozkład dostępny na www.mpk.com.pl w zakładce „Rozkłady jazdy”.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 28 listopada 2017 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Funkcję przewodniczącej objęła Elżbieta Dynarska reprezentująca Fundację Samotna Mama, zastępcą został Zbigniew Polatowski Przedstawiciel Prezydenta Miasta Włocławka, natomiast na sekretarza wybrano Katarzynę Balcer reprezentującą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, pośrednictwo w kontaktach urząd – NGO.

Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

Pełna informacja na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Żeglarz z Włocławka w kadrze narodowej!

Żeglarz Klubu Sportowego AQUA Jan Marciniak otrzymał powołanie do kadry narodowej w olimpijskiej klasie 49er. Zawodnik jest aktualnym Mistrzem Polski Juniorów w tej klasie, tytuł zdobył we wrześniu tego roku.

Jan Marciniak rozpoczął przygodę z żeglarstwem w wieku 5 lat na łódce optymist, na której ścigał się do 15 roku życia. Później żeglował na skiffie 29er, a od 3 sezonów ściga się w olimpijskiej klasie 49er. W 2016 roku zdobył Mistrzostwo Polski w sprintach i Wicemistrzostwo Polski Juniorów w klasie 49er.

Był uczniem sportowej klasy pływackiej w Szkole Podstawowej nr 14 (w pływaniu zdobył kilkadziesiąt medali), a w tym roku ukończył Liceum Ziemi Kujawskiej i rozpoczął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku sport.

 

Przedszkolaki obchodzą Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Dziś o godz. 9.30 w Przedszkolu Publicznym Nr 25 przy Rajskiej 1 rozpocznie się uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Impreza jest organizowana przez grupę integracyjną i adresowana do wszystkich grup wiekowych.

Otwarcie uczelnianego Centrum Symulacji Medycznych

Dziś o godz. 12.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. rozpocznie się posiedzenie Konwentu Uczelni. Nastąpi również otwarcie Centrum Symulacji Medycznych.

Centrum symulacji zostało stworzone po to, by kształcić lub dokształcać w nim personel medyczny. Zatem mogą z niego korzystać: studenci, stażyści, zawodowy personel medyczny (np. lekarze, pielęgniarki, położne, sanitariusze), służby ratunkowe, tj. straż pożarna, policja etc. Dzięki takiemu sprzętowi studenci mogą jeszcze lepiej poznać tajniki leczenia ludzi. Odpowiednio opracowane zajęcia, przygotowanie niekiedy nietypowych, skrajnych przypadków medycznych, pomaga przyszłemu personelowi medycznemu nauczyć się w praktyce, jak postępować w określonej sytuacji.

Informacja na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Biznes na start – bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

W ramach realizacji projektu „BIZNES NA START!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, mieszkańcy Włocławka mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy.

W ramach projektu można otrzymać pomoc finansową w wysokości do: 40 000 zł oraz inne formy wsparcia, które obejmują: bezzwrotną dotację na założenie działalności: 23 390 zł, bezzwrotną pomoc finansową na pokrycie bieżących wydatków firmy do: 1 400 zł/m-c wypłacaną przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy, bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienie materiałów szkoleniowych; bezpłatne doradztwo i pomoc specjalistów w zakresie: przygotowania biznesplanu, podatków, rozliczeń z ZUS, itp.,; wsparcie w postaci zajęć grupowych z psychologiem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Udziału w projekcie mogą zgłaszać:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 29 roku życia (ukończone 30 lat),
  • osoby mieszkające na ternie powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego oraz miasta Włocławek, w szczególności: osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” rozstrzygnięty, skorzystają uczniowie.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz drugi konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, a także trzeciej edycji programu stypendialnego.

Szesnastu pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz czterdziestu uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Włocławka, a także gmin ościennych otrzyma wsparcie finansowe. Wręczenie umów grantowych oraz stypendialnych odbyło się 30 listopada 2017 r.

W tym roku wśród szesnastu nagrodzonych znalazły się projekty, w ramach których uczniowie zbudują model inteligentnej instalacji elektrycznej, dowiedzą się jak wytwarzać przedmioty w technologii 3D, a także opracują i przeprowadzą warsztaty z historii kryptologii oraz wykonają komiks o polskich kryptologach XX wieku: Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim.

Więcej informacji na temat konkursu „Uczę się z ANWILEM”: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

Po posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

29 listopada obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem obrad były stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej.

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą zaplanowanych konkursów, w których zostaną rozdzielone środki na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, modernizację i rewitalizację regionalnej sieci kolejowej, budowę przedszkoli, budowę ścieżek rowerowych oraz wsparcie badań i wdrożeń prowadzonych przez przedsiębiorstwa akademickie.

Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń związanych z wcześniej przeprowadzonymi konkursami o dofinansowanie.

Pełna informacja na ten temat: ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor naczelna