Paź 11, 2017 / Autor: Kinga Aneta Sroczyńska

LMK od zawsze humanistyką stało i nie można się temu dziwić, skoro szkoła posiada tak znakomite patronki jak poetkę, autorkę Roty, czy Marię Danilewicz Zielińską – słynną absolwentkę i strażniczkę słowa polskiego na emigracji.

Ich duch wiecznie żywy w murach pięknie odnowionego gmachu przy ul. Bechiego inspiruje do działania kolejne pokolenia miłośników nauki i słowa. LMK może się również poszczycić rzeszą absolwentów, którzy zasłynęli na polu humanistyki, działalności społecznej, czy kulturalnej. Od pięciu lat liceum organizuje Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość.

Jednak Szkoła nie żyje tylko przeszłością, ale przede wszystkim z nadzieją spogląda w przyszłość. Dzięki inicjatywie i działaniom dwojga polonistów – pani dyrektor Anety Jaworskiej oraz dra Miłosza Kłobukowskiego – LMK jako jedyna placówka w mieście i regionie podpisała umowę patronacką z Wydziałem Filologicznym UMK w Toruniu, co oferuje zupełnie nowe możliwości. Przede wszystkim uczniowie Szkoły należą do elitarnego grona, przed którym uniwersytet otwiera swe podwoje. Wśród najlepszych z najlepszych znalazła się tegoroczna maturzystka – Julia Cieślak – dwukrotna laureatka Olimpiady Wiedzy o Mediach – która od 1 października uczy się nie tylko w nadwiślańskim gmachu we Włocławku. Julia uczęszcza też na zajęcia akademickie w Toruniu wraz ze studentami i innymi wybitnie zdolnymi licealistami, których Wydział Filologiczny UMK zaprosił do siebie na wykłady i ćwiczenia. Tegoroczna abiturientka wybrała przedmioty oferowane przez Pracownię Komparatystyki Literacko-Kulturowej, przez cały rok będzie na równi ze starszymi od niej studentami zgłębiała tajemnice literatury światowej, czekają ją również zaliczenia z tychże przedmiotów na zasadach obowiązujących wszystkich studentów. Na szczęście Julia nie obawia się, gdyż w macierzystej szkole we Włocławku otrzymała solidne podstawy, dzięki którym żaden egzamin jej nie straszny, a dzięki prawdziwie humanistycznej pasji nawet najdłuższa lista lektur wydaje się nie udręką, ale planem fascynującej podróży przez kontynenty i epoki.

Kolejną korzyścią wynikającą ze współpracy z toruńskim uniwersytetem jest prowadzenie warsztatów przez  pracowników naukowych Wydziału Filologicznego, którzy od lat odwiedzają Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku. Kontakt kadry akademickiej z młodzieżą licealną zapewnia obydwu stronom wspaniałe doświadczenia. Młodzież ma okazję zakosztować atmosfery świata uniwersyteckiego, może poznać sposób prowadzenia zajęć i wymagania naukowców. Z kolei akademicy zbliżają się do licealistów, a zarazem przyszłych studentów, poznają ich sposób widzenia świata oraz potencjał intelektualny. Rokrocznie w LMK organizowano Colloquia Konopniczańskie, jednak Dyrekcja Szkoły zachęcona obiecującymi wynikami działalności postanowiła ją rozszerzyć i umożliwić uczniom poznanie świata uniwersyteckiego przez cykl wyjazdów do Torunia.

Pani Dyrektor Aneta Jaworska wraz z polonistą Miłoszem Kłobukowskim stworzyła projekt Humanistyka praktyczna, który uzyskał finansowanie ze środków przyznanych przez Fundację ANWIL dla Włocławka. Założeniem projektu było dbanie o rozwój kompetencji humanistycznych, kultury i sztuki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji grupa osiemdziesięciu uczniów o zainteresowaniach humanistycznych mogła wziąć udział w sześciu zorganizowanych wyjazdach do Torunia, które obfitowały w rozmaite atrakcje naukowo-kulturalne, a przede wszystkim umożliwiały licealistom z włocławskiej „Konopnickiej” zapoznanie się z dydaktykami Wydziału Filologicznego UMK. Ponadto  młodzież odwiedziła toruńskie planetarium oraz wystawę interaktywną. Fundacja umożliwiła konopniczanom obejrzenie spektaklu Poskromienie złośnicy według komedii Szekspira w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy, a także dwukrotną wizytę w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, którego pracownicy przygotowali specjalne warsztaty dotyczące filmu. Jednym z kluczowych założeń projektu Humanistyka praktyczna było również obalenie popularnych ostatnimi czasy, a szkodliwych mitów narosłych wokół wykształcenia humanistycznego. Zajęcia przygotowane i prowadzone przez naukowców z UMK miały za zadanie przede wszystkim uświadomić młodzieży praktyczny wymiar humanistycznego wykształcenia oraz szeroki wachlarz możliwości, jakie otwierają się na rynku pracy przed absolwentem legitymującymi się dyplomami kierunków związanych z wiedzą o człowieku i społeczeństwie.

Rozwijanie kreatywnego myślenia, redagowanie tekstów, sztuka i praktyka słowa w czasie rewolucji cyfrowej, warsztaty w tworzeniu blogów, kreatywność nazewnicza, warsztaty scenariuszowe, warsztaty parateatralne, podstawy typografii, zagadnienia kultury wizualnej, podstawy copywritingu, językowe mechanizmy reklamy, twórcze pisanie tekstów – to tylko niektóre propozycje z przebogatej oferty zajęć przygotowanych specjalnie dla włocławskich licealistów przez pracowników naukowych UMK w Toruniu. Zadaniem zajęć było zarówno obudzenie kreatywności i poszerzenie horyzontów intelektualnych uczniów, jak i uświadomienie im, że wykształcenie humanistyczne – wbrew obiegowym opiniom – nie skazuje wcale na bycie bezrobotnym. Złożeniem projektu stało się bowiem „odczarowanie” edukacji humanistycznej, uniwersyteckiej, funkcjonującej w wyobrażeniach młodzieży jako czysto teoretycznej, nieprzydatnej, oderwanej od konkretu i nieoferującej zbyt wielu możliwości kariery zawodowej. Dzięki staraniom pracowników Wydziału Filologicznego młodzi „elemkowicze” niejednokrotnie przecierali oczy ze zdumienia, zwłaszcza gdy okazywało się, że humanista potrafi rozwiązać problemy godne inżyniera, a wymagające kreatywnego myślenia i odważnych pomysłów.

Dyrekcja wierzy, że projekt jest bardzo obiecującym początkiem udanej i wartościowej współpracy, która wnosi nową jakość do włocławskiej edukacji.

Miłosz Kołbukowski (III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku)

Foto. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor naczelna